Subscribe

Cum sociis natoque penatibus et magnis
[contact-form-7 404 "Not Found"]

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

dla osób kontaktujących się z administratorem (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy na stronie internetowej administratora)

oraz osób, z którymi kontaktuje się administrator (telefonicznie oraz mailowo)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Katarzyna Buczkowska-Grobecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ktura Architekci Katarzyna Buczkowska-Grobecka z siedzibą w Poznaniu. Jako administrator dbam o to by przekazywane dane osobowe były bezpieczne. Można się ze mną skontaktować listownie na adres: ul. Poznańska 5A lok. 23, 60-848 Poznań lub za pośrednictwem e-mail: katarzynabuczkowska@kturaaarchitekci.pl.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach przedstawionych poniżej i nie będę przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami:

 

Cel   Wyjaśnienie Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

Celami realizowanymi w ramach tzw. uzasadnionego interesu są:

  1. wszelkie czynności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania (w tym zapytania przekazane za pomocą formularza kontaktowego);
  2. nawiązanie z Państwem/Państwa pracodawcą/podmiotem który Państwo reprezentujecie, współpracy (nawiązanie i utrzymywanie relacji w ramach działalności gospodarczej).
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Przez okres utrzymywania bieżących relacji z Państwem (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie mogę się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych

 

Mogę przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w moim imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przeze mnie czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi IT (w tym hostingowe). Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i tylko zgodnie z moimi poleceniami.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Przetwarzam Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane np. w formularzu kontaktowym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie. To od Państwa zależy czy udostępnią Państwo wyłącznie adres e-mail, czy również dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu.